2021

 • Datatilsynet har vedtatt å gi T. Stene Transport AS et overtredelsesgebyr på 40 000 kroner etter urettmessig kredittvurdering av et enkeltpersonforetak. De får også pålegg om å etablere rutiner for når de kan innhente kredittvurderinger.

 • Datatilsynet har vedtatt et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner til datingappen Grindr for brudd på samtykkekravene i personvernforordningen (GDPR).

 • Datatilsynet har vedtatt å gi Statens pensjonskasse (SPK) et overtredelsesgebyr på 1 million kroner. Bakgrunnen for vedtaket er at SPK har hentet inn unødvendige inntektsopplysninger om ca. 24 000 personer.

 • Datatilsynet har gitt Ultra-Technology AS et overtredelsesgebyr på 125 000 kroner for å ha kredittvurdert en person uten rettslig grunnlag.

 • Datatilsynet har vedtatt å gi St. Olavs hospital et overtredelsesgebyr på 750 000 kroner på grunn av manglende tilgangsstyring av mappeområder utenfor pasientjournalen.

 • Datatilsynet har vedtatt å gi Høylandet kommune 200 000 kroner i overtredelsesgebyr. Bildefiler med helseopplysninger om personer uten tilknytning til kommunen lå tilgjengelig for ansatte ved helsestasjonen.

 • Datatilsynet ilegger et overtredelsesgebyr på 5 millioner kroner til det norske bompengeselskapet Ferde. Selskapet skal blant annet ulovlig ha overført personopplysninger om norske bilister til Kina.

 • Datatilsynet ber direktoratet om å utarbeide en behandlingsprotokoll, samt å fremlegge internkontroll og dokumentasjon som viser hvordan behandlingsansvaret er plassert i hele etaten.

 • Datatilsynet pålegger Google å slette tre søketreff.

 • Datatilsynet krev eit gebyr på 100 000 kroner frå Waxing Palace AS. Verksemda driv ein voksesalong, og der har dei kameraovervaka resepsjonsområdet i strid med personvernforordninga.

 • Datatilsynet har ilagt en virksomhet en irettesettelse for brudd på personvernforordningens krav til informasjon og innsyn i egne personopplysninger.

 • Datatilsynet har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på 50 000 kroner.

 • Datatilsynet har gitt Moss kommune eit gebyr på 500 000 kroner for ikkje å ha sikra personopplysningar godt nok. Feilen er retta opp, og saka er avslutta.

 • Bakgrunnen for saken er en klage fra en tidligere ansatt som opplevde at arbeidsgiveren gjorde innsyn i den tidligere ansattes e-postkasse.

 • Datatilsynet har gitt BRAbank et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for brudd på personvernforordningen. Saken gjelder manglende risikovurdering og testing i forbindelse med lansering av en kundeportal for banktjenester.

 • Datatilsynet ber selskapet Smartere Utdanning AS om å utbetre løysinga dei har for å hente inn samtykke, slik at den oppfyller krava i personvernforordninga.

 • Datatilsynet har sendt vedtak om overtredelsesgebyr på 1 million kroner til Innovasjon Norge. Saken gjelder kredittvurdering uten behandlingsgrunnlag.

 • Datatilsynet har gitt Oslo kommune et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for publisering av dokumenter med sensitive personopplysninger.

 • Datatilsynets tilsyn med Oslo universitetssykehus HF (OUS) viser at sykehuset ikke kan dokumentere at de har kontroll over pasientenes opplysninger når det trenger laboratorietjenester fra andre land.

 • Datatilsynet har gitt Norges idrettsforbund (NIF) et overtredelsesgebyr på 1 250 000 kroner for brudd på personvernforordningen. Bakgrunnen for saken er at personopplysninger om 3,2 millioner nordmenn ble liggende tilgjengelig på nett i 87 dager etter en feil i forbindelse med test av en skyløsning.

Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.